Legato® Lenns geniş spektrumlu, tek ve çok yıllık geniş ve dar yapraklı yabancı otları uzun süre kontrol eden sistemik bir herbisittir. Süspansiyon konsantre formülasyonundadır. 240 g/l Glyphosate ve 40 g/l Diflufenican içerir.

Hedef Yabancı Otlar/Zararlılar/Hastalıklar

  • Geniş Yapraklı Yabancı Otlar

  • Dar Yapraklı Yabancı Otlar

Hedef Bitkiler

Turunçgilleri, Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen (Boş) Alanlar, Bağ