Clodinagan 240 EC® buğdayda dar yapraklı yabancı otların kontrolunde kullanılan selektif bir herbisittir. 240 g/l Clodinafop-propargly ve 60 g/l Cloquintocet-mexyl (safener) içerir.

Hedef Yabancı Otlar/Zararlılar/Hastalıklar

  • Dar Yapraklı Yabancı Otlar

Hedef Bitkiler

Buğday