Arrodim Süper® 116 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde dar yapraklı yabancı otların kontrolünde çıkış sonrası uygulanan seçici ve sistemik etkili bir herbisittir. 116,2 g/l Clethodim içerir.

Hedef Yabancı Otlar/Zararlılar/Hastalıklar

  • Dar Yapraklı Yabancı Otlar

Hedef Bitkiler

Pamuk, Kırmızı Mercimek, Şeker Pancarı, Domates, Soğan