Adama

Pars Süper 5 EC
Pars Süper 5 EC tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası ...
Pars Süper 5 EC
Pars Süper 5 EC tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası ...
Discolo® Amin
Discolo® Amin hububat ve mısırda geniş yapraklı yabancı otların kontrolunde ...
Cloud®
Cloud®, 2 aktif maddenin mükemmel karışımı ile kanola yetiştiriciliğinde ...
Pendigan®
Pendigan® dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çimlenme sırasında ...
Mokka®
Mokka®, 2 aktif maddenin mükemmel karışımı ile buğday yetiştiriciliğinde ...
Bromotril® T
Bromotril® T mısır tarlalarında birçok tek yıllık geniş yapraklı yabancı otları ...
Clodinagan 240 EC®
Clodinagan 240 EC® buğdayda dar yapraklı yabancı otların kontrolunde kullanılan ...
Racer® 20 CS
Racer® 20 CS çıkış öncesi yıllık geniş yapraklı yabancı ot kontrolünde ...
Goltix® Triple
Goltix® Triple Şeker Pancarında tek yıllık geniş yapraklı otlara karşı, çıkış ...
Diurex® 80 WP
Diurex® 80 WP geniş ve dar yapraklı yabancı otların kontrolunde uzun süre ...
Trek-P®
Trek-P® mısır tarlalarında bir çok tek yıllık yabancı otları kontrol eden, ...
Goltix® 70 WDG
Goltix® 70 WDG Şeker Pancarında çıkış öncesi ve çıkış sonrası yıllık yabancı ...
Feinzin®
Feinzin® suda dağılabilen granül formülasyonunda, patates, domates ve soyada, ...
Hekotril® 24 EC
Hekotril® 24 EC soğanda geniş yapraklı yabancı ot kontrolünde kullanılan bir ...
Cottonex® 500 SC
Cottonex® 500 SC pamukta çıkış öncesi yıllık yabancı otlara karşı kullanılan ...
Calaris® 400 SC
Calaris® 400 SC mısır tarlalarında geniş ve dar yapraklı yabancı ot mücadelesi ...
Legato® Lenns
Legato® Lenns geniş spektrumlu, tek ve çok yıllık geniş ve dar yapraklı yabancı ...
Zoomer®
Zoomer® kontrol edilmesi güç geniş yapraklı yabancı ot kontrolünde kullanılan, ...
Arrodim Süper® 116 EC
Arrodim Süper® 116 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde dar yapraklı yabancı ...
Agil® Extra 100 EC
Agil® Extra 100 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan tek ve çok ...
Galigan® 240 EC
Galigan® 240 EC yıllık geniş yapraklı ve dar yapraklı yabancı ot kontrolünde ...
Belvedere Forte®
Belvedere Forte® Şeker Pancarında sorun olan yıllık geniş yapraklı otlara karşı ...
Cinder® 400 CS
Cinder® 400 CS yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çimlenme ...
Goltix® Plus
Goltix ® Plus Goltix® Plus Şeker Pancarında tek yıllık geniş yapraklı ...
Glyphogan® 48 SL
Glyphogan® 48 SL tek yıllık ve çok yıllık yabancı otların kontrolünde ve aynı ...
Goltix® 700 SC
Goltix® 700 SC Şeker Pancarında tek yıllık geniş yapraklı otlara karşı, çıkış ...
Afalon® Dispersion
Afalon® Dispersion sebze ve endüstriyel bitkilerde yabancı ot kontrolunde, ...