GARANTİ EDİLEN İÇERİK

 • % 7 Organik Asit
 • % 7 Azot
 • % 21 Fosfor
 • % 0.2 Çinko

Kısaca Actagro Structure:

Structure Fosforun toprakta bağlanmasını engelleyen ve azot kaybını azaltan patentli Actagro Organik Asit teknolojisi ile komplekslenmiş azot, fosfor ve çinko içerikli özel sıvı gübredir. Bu noksanlıkları gidermek için açık tarla ve diğer üretim alanlarınızda güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.

Neden Structure?

 • Suda % 100 çözünebilen azot, fosfor, çinko ve organik asitten meydana gelen özel bir üründür.
 • Bitkilerde kökler ile çiçeklerin sağlıklı ve kaliteli gelişmesini sağlar; bitkiye enerji taşır.
 • İçeriğinde % 7 organik asit ve kompleksli fosfor bulunan Structure'ın bitkinin kök bölgesine hareket kabiliyeti diğer fosforlu gübrelere göre daha yüksektir (mobil).
 • Toprakta bağlanmayan tek çinko fosforlu gübredir.
 • Gerekli fosforun bitkiye istenilen zamanda taşınmasını sağlar.
 • Konvansiyonel ürünlere kıyasla bünyesindeki % 7 organik asitten dolayı daha az kullanılmakta ve daha etkili olmaktadır.
 • Konvansiyonel ürünler, elde ediliş yöntemleri nedeniyle ağır metal içeriklerinin yanı sıra yüksek oranda tuz da içermektedir. Bitkiler için oldukça güvenli bir ürün olan Structure ise üretiminde kullanılan teknolojiden dolayı tuz ve ağır metal içermemektedir.
 • Eşsiz teknolojisi sayesinde açık tarla ürünleri (Mısır, pamuk, yer fıstığı, buğday, soya vs.) yetiştiriciliğinde, ekim sırasında tohumların altına denk gelecek şekilde toprağa saf olarak enjekte edilmekte ve herhangi bir fitotoksite sorunu yaratmamaktadır. Çimlenme anında direkt olarak fosfora temas eden kökler hızlı bir şekilde yayılmakta ve böylelikle bitki gelişimi hızlanmaktadır.

2007 yılında Kaliforniya Üniversitesinde Dr. Adjwa tarafından yapılan bir çalışmada, Structure, Map içerikli bir ürün ve Fosforik asitin toprakta damlama hattından aşağı ve yanlara doğru hareketi araştırılmıştır. Araştırmalarda ürünler damla sulama hattından çıktıktan sonra 42 gün boyunca gözlemlenmiş ve hareketleri belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarında çıkan sonuçlar şunlardır.

Fosforik Asit

 • Toprakta ancak 7,5cm ilerleyebilmiş ve %100 oranında bağlanmıştır.
 • Map türevleri (app vs.)
 • Map içerikli ürün 12,5-15,0cm kadar ilerleyebilmiş ve %60-70 oranında bağlanmıştır.

Actagro Structure

Actagro Structure yapılan araştırmada, ölçüm yapılan en derin mesafe olan 22,5cm'ye kadar ilerlemiş ve bu derinlikte dahi tamamen alınabilir formda kalmayı başarmıştır.